A BUAK-ról

Az Építőipari Dolgozók Nyaralási és Végkielégítési Alapja (BUAK) 1946-ban alakult, és egy állami vállalat. A BUAK-ot a munkáltatók és a munkavállalók képviselői egyformán irányítják. Jogalapja az építőipari dolgozók szabadságáról és végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) és az építőipari dolgozók rossz időjárási kompenzációjáról szóló törvény (BSchEG). A BUAK székhelye Bécs 5. kerületében található, és minden tartományi fővárosban (St. Pölten kivételével) regionális irodával rendelkezik. A tisztességes verseny biztosítása érdekében közvetlenül az építkezéseken és a vállalatoknál ellenőrzi a jogszabályok betartását.

Leányvállalataink

A BUAK vállalati munkavállalói és önfoglalkoztatói nyugdíjalapja (BUAK-BVK ) teljes egészében az Építőipari Dolgozók Nyaralási és Végkielégítési Alapjának tulajdonában van. Fenntarthatóan állapítja meg a végkielégítéseket és az önfoglalkoztatói nyugdíjjárulékokat az összes ágazatban dolgozó munkavállalók és önfoglalkoztatók számára.

A BUAK Schulungen GmbH az építőipari dolgozók szabadságáról és végkielégítéséről szóló törvényről szóló képzéseket kínál. Az építőmesterek, bérszámfejtők, adótanácsadók és más érdeklődők számára szervezett tanfolyamokat tapasztalt BUAK-alkalmazottak tartják. Azokra a munkavállalókra, akiket Ausztrián kívüli székhelyű vállalatok küldenek ki vagy kölcsönöznek Ausztriába építőipari munkára, szintén az építőipari dolgozók szabadságáról és végkielégítéséről szóló törvény szabadságolási szabályai vonatkoznak.

BUAK-előnyök

Az építőipari dolgozók szabadságáról és végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) szabályai jelentősen eltérnek az általános szabadságolási törvénytől, mivel az építőipari dolgozók foglalkoztatási ritmusát szezonális megszakítások jellemzik.

A szabadságra vonatkozó rendelkezések vállalatsemleges, ágazatspecifikus jellegűek. Ez azt jelenti, hogy a szabadságjogosultsághoz szükséges jogosultsági hetek különböző vállalatoknál szerezhetők meg. Maga a szabadság olyan vállalatnál is kiadható, ahol a munkavállalónak a jelenlegi munkaviszonyából még nincs jogosultsága.

A BUAK feladatai közé tartozik az adatok tárolása, a cégek járulékfizetésének megszervezése, a befizetett tőke kezelése és befektetése, végül a munkavállaló részére történő kifizetése.

A szabadság csak akkor vehető ki, ha a munkáltató és a munkavállaló között kölcsönös megállapodás van, és érvényes munkaviszony áll fenn.

Ha a munkavállaló szabadságot vesz ki, a szabadságdíjat az érintett vállalatnak (ha létezik letéti számla) vagy közvetlenül a munkavállalónak utalják át.
A szabadság formájában ki nem vett szabadságot a munkavállalónak végkielégítésként vagy szabadságpótlékként ki lehet fizetni.

Az alapötlet az volt, hogy az építőipari dolgozók szabadságára vonatkozó szabályokban már rögzített „vállalatsemlegességet” kiterjesszék a végkielégítésekre is. Ez azt jelenti, hogy a különböző vállalatoknál eltöltött időszakokat a végkielégítésre való jogosultság kiszámításakor összeadják.
A végkielégítésre vonatkozó szabályozás 1987. október 1. óta van érvényben a BUAG-nak megfelelően.

A végkielégítés különböző szociálpolitikai célokat szolgál:

 • A munkaviszony megszűnése miatt fenyegető munkanélküliségre való felkészülés.
 • hűségbónusz a hosszabb szolgálati időért
 • Részesedés a vállalatnak a munkavállaló teljesítménye által előidézett fellendüléséből
 • A munkaviszony megszűnése miatti jövedelemcsökkenés áthidalása.
 • A munkaerőnek az adott vállalatnál való hosszabb munkaviszony miatti elhasználódásának kompenzálása

 

 

A 2002. december 31. után kezdődött magánjogi szerződésen alapuló munkaviszonyokra és a 2008. január 1. után kezdődött szabadúszó munkaviszonyokra a vállalati alkalmazottak és önálló vállalkozók nyugdíjáról szóló törvény (BMSVG) vonatkozik.

A BUAK vállalati nyugdíjpénztár a végkielégítéshez való hozzájárulást vagyonkezelői alapon kezeli. A BUAK BVK fenntartható befektetéséről itt olvashat bővebben.

 • Ha a munkavállalók a téli ünnepek alatt (december 24., 25., 26., 31., 1., 6.) nem dolgoznak az építkezésen, bizonyos feltételek mellett ezekért a napokért díjazásban részesülnek.
 • Ha egy vállalat a téli munkaszüneti napokra vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozik, és egy vagy több munkavállalót foglalkoztat a téli munkaszüneti napokon, akkor a BUAK ellen irányul az egyösszegű visszatérítési igény (a vállalat által a munkavállalóknak kifizetett törvényes munkaszüneti napokra járó munkabérből).

A visszatérítés kiszámítása a következő képlet szerint történik:
(KV bér + 20%) x heti munkaidő/5 x a téli munkaszüneti napok száma.

A vállalat emellett 30,1%-os béren kívüli juttatásra is jogosult (2020. december 1-jétől) a téli szünidő alatt fizetendő társadalombiztosítási járulékokra és törvényes járulékokra. A visszatérítés a jelenlegi szabadságpénzzel szemben kerül elszámolásra, azaz a kifizetések januárban és februárban történnek.

Az alkalmazás hatálya

1996. július 1-jei hatállyal a BUAG-ot kiterjesztették a „téli szabadságra”. Ezzel a módosítással intézkedéseket hoztak az építőiparban az éves foglalkoztatás javítása érdekében.

Jelenleg csak a vállalkozások a

 • Építőiparban és az építőiparban tevékenykedő vállalkozások,
 • állami vállalatok,
 • az özönvíz- és lavinavédelmi vállalkozások és a
 • munkaerő-kölcsönzési vállalatok, amelyek alkalmazottai az építőipari és építőipari kollektív szerződésben foglalkoztatottak, tartoznak e törvény hatálya alá.

Az időjárási körülmények kulcsfontosságú tényezőt jelentenek az építőiparban a munkafolyamatok szempontjából.

A vállalatok számára a kedvezőtlen időjárási körülmények a kiesett munkaórák költségeinek problémáját eredményezik.

Az építőipari dolgozók számára, akik többnyire a szabadban dolgoznak, a rossz időjárás a munka megszakítását jelenti, ami bérkieséssel jár.

A rossz időjárás-szabályozás megoldást jelent ezekre a problémákra. Ez egyrészt a felmerült költségek megtérítését írja elő a vállalatok számára, másrészt pedig a rossz időjárás miatti munkamegszakítás esetén bekövetkező keresetkiesés kompenzációs rendszerét.

Ha a vállalat úgy dönt, hogy a rossz időjárás miatt leállítja a munkát, a munkavállalók a kiesett órákért a tényleges fizetésük 60%-át kapják meg a vállalattól.

Az építőipari szociális partnerek célja az volt, hogy az építőiparban hosszú évek óta dolgozó építőipari dolgozóknak, akik nem tudnak a nyugdíjba vonulásig munkaviszonyban maradni (öregségi, nehéz munka- és folyosói nyugdíj), valamint a különleges nyugdíjazási juttatásokat az Art. X. számú, az éjszakai nehézmunkáról szóló törvény (NSchG, 354/1981. sz. szövetségi törvénycikk) X. számú rendelkezése alapján a nyugdíjba vonulásig tartó, nem foglalkoztatottak időszakára áthidaló támogatás formájában korai védelmet nyújtanak.

Ha a munkavállaló elegendő időt szerzett az építőiparban, akkor a munkaviszony megszűnését megelőző utolsó 52 hétre a kollektív szerződésben meghatározott órabér 169,5-szeresének 18-szorosát kaphatja meg a nyugdíjjogosultság áthidaló juttatásaként.

Bér- és szociális dömping

 • Garantált fizetés az építőipari ágazatban
  2011. május 1-jén megszűntek a munkavállalók és a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó korlátozások Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia, a Cseh Köztársaság és Magyarország uniós tagállamai számára. Azóta a fent említett tagállamok vállalatai akadályok nélkül léphetnek be munkaerővel az osztrák piacra. Ezzel egy időben lépett hatályba a bér- és szociális dömpingről szóló törvény (LSDB-G). A törvény célja, hogy ne ássa alá az ausztriai kollektív szerződésekben meghatározott minimálbéreket, és így az Ausztriában dolgozó munkavállalók számára az osztrák bérszintet garantálja. 2014. január 1. óta az EU-tagállamok közül Bulgária és Románia is teljes mértékben szabad mozgást élvez a munkavállalók és a szolgáltatások tekintetében.
 • Alulfizetés
  Az LSDB-G szerint azonban a belföldi és külföldi munkáltatóknak az Ausztriában dolgozó munkavállalóknak általában az osztrák törvény, rendelet vagy kollektív szerződés alapján – az ASVG 49. § (3) bekezdésében felsorolt javadalmazási elemek kivételével – a mindenkori besorolási szempontok figyelembevételével meg kell fizetniük azt a díjazást, amelyre az osztrák törvény, rendelet vagy kollektív szerződés alapján jogosultak.

A BUAK az építőipar felügyeleti szerve. A BUAK nagyon komolyan veszi ezt a feladatot, és ellenőrzéseket végez az építkezéseken és a hazai bérszámfejtő irodákban. Az ellenőrzési hatáskör a BUAG hatálya alá tartozó belföldi és külföldi munkavállalókra egyaránt kiterjed.

Tájékoztatás a BUAK-nak történő feltételezett alulfizetésről

Ha Ön az építőiparban dolgozik, és gyanítja, hogy alulfizetést kapott, az alábbi mappában elküldheti nekünk ellenőrzésre a munkaviszony legfontosabb adatait.

Természetesen személyesen is felkeresheti a BUAK ügyfélszolgálatát. Kérjük, hogy a találkozóra vigye magával a munkaviszonyára (munkaszerződés/munkaviszony-nyilvántartás) és a díjazására vonatkozó rendelkezésre álló dokumentumokat (munkaidő-nyilvántartás, bérjegyzék/bérigazolások, kifizetési igazolások/banki átutalási bizonylatok).

Információit névtelenül is elküldheti nekünk e-mailben a anonymer-posteingang-sbb@buak.at címre.
A beküldött adatokat automatikusan anonimizáljuk és továbbítjuk az illetékes személynek.

Kérdése van?

Általános kérdések

A lehető leggyorsabban válaszolunk a megkeresésére.

Anyanyelvi tanácsadás

Hívjon fel minket. Örömmel válaszolunk kérdéseire telefonon keresztül.

A kirendeléssel kapcsolatos kérdések esetén

Ön külföldi vállalat alkalmazásában áll?

Elküldési eljárás

Ugyanezeknek a rendelkezéseknek kell vonatkozniuk az Ausztriában dolgozó valamennyi építőipari dolgozóra.

A nem ausztriai építőipari vállalat által foglalkoztatott és Ausztriában dolgozó munkavállalók az úgynevezett kiküldetési eljárásba kerülnek bevonásra. Ezek a munkavállalók általában nem Ausztriában élnek és dolgoznak, hanem az építőipari munkák elvégzése céljából Ausztriába bérlik vagy küldik őket.

A rendelkezéseket az Ausztriában történő munkavégzés első napjától kell alkalmazni.

Kiküldetési szabályok

Minden olyan vállalatra, amely megfelel az alábbi követelményeknek, vonatkoznak a BUAG kiküldetési rendelkezései:

 • A munkáltató
 • érvényes munkaviszonyban lévő munkavállalókat küld ki
 • a munkavállalókat, akiknek nincs Ausztriában a szokásos munkahelyük, ideiglenesen
 • folyamatos munkavégzés céljából vagy munkaerő-kölcsönzési megállapodás keretében
 • a BUAG értelmében vett építőipari tevékenységekhez
 • Ausztriában.

Ezen túlmenően azokra a munkavállalókra, akiknek szokásos munkahelyük Ausztriában van, de egy külföldi munkáltató Ausztriában történő munkavégzésre hívja őket, szintén vonatkoznak ezek a rendelkezések.

Annak megítéléséhez, hogy a BUAG kiküldetési rendelkezései vonatkoznak-e az Ausztriába kiküldött munkavállalóra, elsősorban az Ausztriában végzett tevékenység a mérvadó.

Hogyan keletkezik a szabadságra való jogosultság?

Az érintett munkavállalók a kiküldetés időtartamára kötelezően jogosultak fizetett szabadságra. Ez az igény a BUAK ellen irányul, és a munkavállalónak vagy a munkavállaló nevében a vállalatnak kell érvényesítenie a „Beadvány a szabadságpénzre való jogosultsághoz a BUAG 33f §-a alapján” nyomtatvány benyújtásával.

A kiküldött munkavállaló elvileg 25 nap szabadságra (30 munkanap) jogosult, ha eléri az 52 jogosultsági hetet. Ez 1040 jogosultsági hét után 30 nap szabadságra (36 munkanap) emelkedik.

A szabadságjogosultság a naptári éven belül teljesített jogosultsági hetek számával arányosan növekszik.

A jogosultság azonban csak azon jogosultságok mértékéig keletkezik, amelyekre a munkáltató fix összegű pótlékot fizet. A szabadságpótlékok kiszámításáról itt talál további információkat.

Ki fizeti a szabadságpénzt?

A BUAK a (nettó) szabadságpénzt közvetlenül a munkavállalóknak fizeti ki, de csak a vállalat által a BUAK-nak teljesített kifizetések mértékéig.
További információk a témában
A kiküldetéssel és a határokon átnyúló munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos hasznos információk a kiküldetési platformon találhatók a http://www.entsendeplattform.at oldalon.

További információk a kirendelésekről

Információk a munkáltatók számára

2005. szeptember 1. óta azokra a külföldi vállalatokra, amelyek Ausztriába küldik ki munkavállalóikat/határokon átnyúló kiküldetéseket végeznek, vagy olyan munkavállalókat alkalmaznak, akiknek szokásos munkahelye Ausztriában van, a szabadságra vonatkozó szabályok tekintetében az építőipari dolgozók szabadságáról és végkielégítéséről szóló törvény (BUAG) vonatkozik.

A kiküldő vagy áthelyező vállalatnak ezért minden olyan munkavállaló után, aki a BUAG értelmében építőipari munkát végez, a kiküldetés időtartamára szabadságpótlékot kell fizetnie az Építőipari Dolgozók Szabadság- és Végkielégítési Alapjába (BUAK).

A vállalat által benyújtott előzetes bejelentések alapján (az AVRAG – ZKO3 vagy az AÜG – ZKO4 szerinti bejelentések a BUAG 33g. § 2. bekezdése szerinti előzetes bejelentéseknek is minősülnek) vagy az elszámolás szempontjából releváns egyéb információk alapján (lásd BUAG 22. § 5. bekezdés) a BUAK havi szabadságpótlékokat ír elő a vállalat számára.

Információk a munkavállalók számára

Szabadságjogosultság

A szabadságra való jogosultság azon jogosultságok erejéig keletkezik, amelyekre a társaság a kiszámított pótlékokat a BUAK-nak megfizeti. A szabadságpénzt a BUAK-nak közvetlenül a munkavállalónak kell kifizetnie. Ez a kiküldetés alatt vagy az ausztriai munkaviszony megszűnését követő hat hónapon belül kivett szabadságra vonatkozik, ha a kiküldő vállalattal fennálló munkaviszony még mindig fennáll.

Alapvetően a jogosultságok összevonásának elve érvényesül, azaz a már megszerzett és még ki nem fizetett szabadságjogosultságokat összevonják az új kiküldetés/határon átnyúló áthelyezés esetén keletkező új szabadságjogosultságokkal.

A BUAK csak akkor fizeti ki a szabadságpénzt, ha ezt a vállalat előzetesen kezdeményezte a „A szabadságpénz iránti igények benyújtása a BUAG 33f. §-a alapján” elnevezésű nyomtatványon a BUAK-nál. Ezt csak olyan szabadságpénzre vonatkozóan lehet benyújtani, amelynek szabadságolási időszaka legkorábban a benyújtást megelőző és legkésőbb a benyújtást követő hónapban kezdődik.

Alkalmazottak

PDF

ANI példa magyar

PDF

ANI magyarázat_magyar

PDF

Végkielégítés igénylési nyilatkozat segítségnyújtás kiküldetés magyar

PDF

Tájékoztatás a végkielégítés igénylése után Magyar

PDF

Banki adatszolgáltatási eljárás magyar

PDF

Munkavállalói információk Szabadságpénz Kiküldetések Magyar

PDF

A munkavállaló tájékoztatása a szabadság iránti kérelem elutasítása után Magyar

PDF

BUAK brosúra Quickly explained_Hungarian

Munkáltató

PDF

eBUAK Portál Kiírások Felhasználási feltételek Magyar

PDF

Teljesítési támogatás a kiküldetésekhez kapcsolódó szabadságbeadványok kitöltéséhez Magyar

PDF

Tájékoztató levél a kiküldetések első pótdíj elszámolásáról Magyar

PDF

Munkáltató: belső tájékoztatás a szabadság iránti kérelem elutasítása után Magyar

PDF

Munkáltató:belső információk Szabadságpénz Kiküldetések Magyar

Megjegyzés: Minden szöveget a DeepL ingyenes szoftverrel fordítottunk le.